Sydney KVM

SYDKVM1GB - KVM/1GB RAM/20GB Storage/2 CPU Cores/300GB Data/Sydney
SYDKVM2GB - KVM/2GB RAM/30GB Storage/2 CPU Cores/500GB Data/Sydney
SYDKVM4GB - KVM/4GB RAM/50GB Storage/4 CPU Cores/1000GB Data/Sydney
SYDKVM8GB - KVM/8GB RAM/100GB Storage/4 CPU Cores/1500GB Data/Sydney