Sydney KVM

SYDKVM2GB - KVM/2GB RAM/30GB Storage/2 CPU Cores/1TB Data/Sydney
SYDKVM4GB - KVM/4GB RAM/50GB Storage/4 CPU Cores/1.5TB Data/Sydney
SYDKVM8GB - KVM/8GB RAM/100GB Storage/4 CPU Cores/2TB Data/Sydney